Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Podávejte připomínky k návrhům Plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

3.6.2015

Písemné připomínky k návrhům Plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik můžete podávat do 22. června 2015.

Od 22. prosince 2014 mají uživatelé vody a veřejnost možnost podávat své připomínky k návrhům Plánů povodí a plánů povodňových rizik, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, na všech krajských úřadech, a také u všech správců povodí.

Tuto příležitost by měli využít zejména žadatelé z Operačního programu Životní prostředí, kteří se domnívají, že současné návrhy plánů neposkytují dostatečnou oporu pro jejich připravované projekty.

Navrhované plány jsou k dispozici na webových stránkách.