Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

OPŽP: O peníze na péči o soustavu Natura 2000 a na zpracování plánu ÚSES je možno žádat až do roku 2019

9.10.2017

Upozorňujeme žadatele, že termín pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 31 a 52 byl prodloužen do 7. 1. 2019. Žadatelé, kteří nestihli zpracovat projektovou dokumentaci nebo získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, tak mají možnost podat žádost o podporu ještě v příštím roce.

Výzva č. 31 je zaměřena na zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), včetně jejich územní ochrany a sběr podkladů pro plánování. Jedná se o specifický cíl 4.1 a způsobilými žadateli jsou kraje jako příslušné orgány ochrany přírody. Žadatelé mohou získat podporu až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Výzva č. 52 je zaměřena na zpracování plánů ÚSES, aktivitu specifického cíle 4.3. Způsobilými žadateli jsou obce s rozšířenou působností. V případě této výzvy je výše podpory 85 %.