Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

OPŽP nabízí nové možnosti v oblasti energetických úspor na budovách veřejného sektoru

9.8.2018

Informujeme o změnách v oblasti podpory energetických úspor na budovách veřejného sektoru (výzva č. 100) Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, ke kterým došlo v důsledku aktualizace „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020“ a jednání mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

S ohledem na změnu „Memoranda o spolupráci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 a Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ je nově možné, aby podporu z OPŽP získaly i nemocnice zřízené jako akciové společnosti, které jsou 100% vlastněné věřeným subjektem a pověřené závazkem veřejné služby (SGEI).

Dále byla zavedena zvýhodněná podpora pro architektonicky cenné budovy, které byly postaveny na roveň památkově chráněných objektů, a bylo odstraněno omezení, že nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektech.

Výzva č. 100