Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Nová příručka poradí, jak na vodohospodářské projekty OPŽP

2.10.2017

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) připravil ve spolupráci s odborníky sdruženými v Asociaci pro vodu ČR metodickou příručku, která upozorňuje na důležité technické náležitosti projektů vodohospodářské infrastruktury.

Příručka upozorňuje na vybrané skutečnosti, které by měl žadatel (stavebník) zohlednit při přípravě jak investičního záměru, tak žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) týkající se vodohospodářské infrastruktury. Žadatelům příručka pomůže například s výběrem nejvhodnější technické varianty řešení a se zdůvodněním účelu projektu. Poslouží rovněž jako praktické vodítko pro kontrolu rozsahu a obsahu projektové dokumentace či ověření kroků obce při přípravě investice.

Přestože Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP stanovují minimální rozsah podkladů pro podání žádosti, je často ze strany SFŽP ČR vyžadováno doplnění žádosti, které se nejčastěji týká zdůvodnění přijatelnosti a cílů projektu. Metodika upozorňuje na aspekty, které by měly být v podávané žádosti zapracovány a měly by být z žádosti zřejmé.

Příručka vznikla na základě zkušeností z předchozích výzev a jejím hlavním smyslem je poskytnout žadatelům podporu při přípravě jimi předkládaných projektů. Cílem je zvýšit technickou úroveň projektů ve všech fázích přípravy a realizace, aby byla zaručena jejich funkčnost a udržitelnost po celou dobu životnosti.

Příručka pro vodohospodářské projekty (pdf)