Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Nástroj pro výpočet udržitelnosti vodohospodářských projektů v programovém období 2014 - 2020

10.12.2015

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje nástroj pro výpočet udržitelnosti vodohospodářských projektů předložených do prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Takto zveřejněný softwarový nástroj pro výpočet udržitelnosti je platný pro vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014-2020 v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Specifického cíle 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a Specifického cíle 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

V případě jakýchkoliv dotazů se žadatelé mohou obracet na emailovou adresu dotazy.fea@sfzp.cz.

Nástroj Udržitelnost verze 1 (v xlsx)

Úvod k nástroji Udržitelnost (v PDF)