Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Jak správně vyplnit Zprávu o realizaci, Žádost o platbu a Žádost o změnu

22.2.2017

Státní fond životního prostředí ČR připravil pro příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí detailní příručku ve věci vyplnění a podání třech typů elektronických formulářů v IS KP14+, se kterými se budou setkávat v průběhu realizace svých projektů.

Příručka obsahuje návod pro:

• Zprávu o realizaci
V Průběžné / Závěrečné zprávě o realizaci („ZoR“) příjemce podpory poskytuje důležité informace o pokroku a aktuálním stavu realizace projektu.

• Žádost o platbu
Na základě Žádosti o platbu („ŽoP“) je možné proplácet přiznanou podporu.

• Žádost o změnu
V Žádosti o změnu („ŽoZ“) příjemce podpory oznamuje nepodstatné změny, resp. žádá o schválení podstatných změn na projektu.


Příručku ke stažení naleznete na tomto odkazu: Jak správně vyplnit Zprávu o realizaci, Žádost o platbu a Žádost o změnu