Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Jak podat žádost o dotaci?

13.8.2015

Žádosti o dotaci v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) se podávají výhradně elektronicky.

Žádosti o dotaci do OPŽP podávejte elektronicky prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+), který je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací, realizovaným Ministerstvem pro místní rozvoj.

Tato aplikace slouží jak k elektronickému podání žádosti o podporu, tak administraci projektu. Podání, resp. podpis žádosti o podporu probíhá výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Do počítače nemusíte instalovat žádný program, žádost o podporu vyplňte přímo v okně internetového prohlížeče. Pro přístup do portálu IS KP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce.

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu naleznete v Uživatelské příručce ISKP14+. Státní fond životního prostředí ČR zároveň připravil stručný souhrn tipů a rad, jak ještě snadněji zvládnout vypracování a podání žádosti o podporu v OPŽP – Tipy k IS KP14+.

Elektronický podpis
Internetová aplikace IS KP14+ vám umožňuje komunikovat se Státním fondem životního prostředí ČR elektronickou formou. K tomu však budete potřebovat tzv. kvalifikovaný certifikát neboli elektronický podpis. Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 měsíců, poté je nutné jej u poskytovatele obnovit nebo vystavit nový. Pokud již tento certifikát od jednoho z níže uvedených subjektů vlastníte, nemusíte si pořizovat nový.

Kde je možné elektronický podpis získat?
V současné době jsou v ČR akreditovány tři subjekty (poskytovatelé certifikačních služeb), které jsou oprávněny tyto kvalifikované certifikáty vydávat:

  1. První certifikační autorita, a.s.
  2. Česká pošta, s.p.
  3. eldentity a.s.