Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Informace pro žadatele předkládající projekty do výzev vyhlášených před 31. 12. 2017

2.1.2018

Ministerstvo životního prostředí, jako poskytovatel dotace, sděluje všem žadatelům Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP), že od 1. ledna 2018 hodlá postupovat, podle § 14k odst. 1, 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., u všech výzev vyhlášených do konce roku 2017, kde bude pokračovat příjem žádostí i v roce 2018.

V souladu s novelou Zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (ZRP), bude Ministerstvo životního prostředí u všech žádostí o dotaci podaných do výzev OPŽP po 1. 1. 2018 postupovat dle ustanovení § 14g – 14q ZRP.
Tato novelizace zavádí do ZRP několik nových prvků. Například ustanovení § 14k upravuje způsoby flexibilního postupu poskytovatele dotace při hodnocení žádostí. Poskytovatel dotace bude dále moci pokračovat v řízení po smrti nebo zániku žadatele v souladu s § 14l ZRP nebo využívat zásobníku projektů dle § 14p ZRP.

Bližší informace jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020.

Odkaz na novelu Zákona 218/2000 Sb.