Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Informace k příjmu žádostí o podporu pro příspěvkové organizace

22.2.2016

Vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace nemusejí být registrovány v základních registrech a jejich IČO tudíž nelze na portálu IS KP14+ validovat (což je nutný krok k finalizaci a podání žádosti o podporu), bylo v IS KP14+ zpřístupněno pole „heslo ROS“, které po zadání umožňuje vložit údaje o subjektu ručně.

Heslo ROS bude příslušným žadatelům (tzn. příspěvkovým organizacím) sděleno na vyžádání na Zelené lince SFŽP (tel.: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz). V rámci výzev pro prioritní osu 4 (SC 4.2, SC 4.3 a SC 4.4) kontaktujte pracoviště AOPK ČR, samostatný odbor OPŽP (tel.: 283 069 219, e-mail: dotazy-PO4@nature.cz).