Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Formulář k rozřazovací tabulce pro hodnocení bonity

10.3.2017

Součástí ekonomických podkladů požadovaných k žádosti o podporu je i tzv. Formulář k rozřazovací tabulce pro hodnocení bonity, který předkládají obce, města, kraje, svazky měst a obcí a města a obce příslušného svazku, která se významně podílejí na financování projektu a příspěvkové organizace zřízené územně správními celky, žádající o poskytnutí dotace ve výzvách vydaných po 6. 1. 2017 a podléhající hodnocení bonity dle bodu C.2.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020. Pro usnadnění nalezení a doložení všech podkladů je tento formulář pro žadatele dostupný ke stažení zde.

Formulář lze také nalézt v zazipovaném souboru Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020.