Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

​Dodatečné informace k příjmu žádostí

15.9.2015

Upřesnění termínů pro podávání dokladů k žádosti o dotaci.

Pro vyhlášené výzvy číslo 1 až 8 a číslo 16 platí, že elektronický příjem žádostí prostřednictvím portálu je do 24.00 hodin posledního dne příjmu žádostí. Pokud jsou dodávány i doklady v tištěné podobě (v případě, že je podklad většího formátu než A3) nebo na elektronickém nosiči (pouze pokud je podklad kapacitně příliš velký pro nahrání do IS KP14+) a není možné je doručit v poslední den příjmu žádostí do ukončení pracovní doby podatelny zveřejněné na webové stránce SFŽP ČR, je možné tyto doklady k žádosti doručit ještě první pracovní den následující po dni ukončení příjmu žádostí, a to v pracovní době podatelny místně příslušného krajského pracoviště dle místa realizace projektu.