Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Blíží se konec příjmu žádostí 1. – 5., 7. a 8. výzvy

6.11.2015

Žádosti se podávají prostřednictvím nového informačního systému. Nečekejte proto na poslední chvíli.

Upozorňujeme žadatele, že 13. listopadu 2015 končí příjem žádostí o dotaci 1. – 5., 7. a 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Vzhledem k tomu, že žádosti je třeba prostřednictvím IS KP14+ kompletně vyplnit a finalizovat, nahrát veškeré požadované přílohy a elektronicky podepsat, doporučujeme provést tyto úkony v dostatečném časovém předstihu a neponechávat je na poslední den příjmu žádostí.

Protože se jedná o nový systém podávání žádostí, jsou krajská pracoviště SFŽP ČR připravena telefonicky a e-mailem konzultovat případné problémy související s podáváním žádostí. Poslední dva dny příjmu žádostí mohou žadatelé kontaktovat pracovníky do 18 hodin.