Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020

2.1.2018

Ke dni 2. 1. 2018 byla zveřejněna 15. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Přehled všech provedených změn naleznete v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří požadavek, aby proti žadateli nebylo vedeno trestní řízení, ani nebyl pravomocně odsouzen. Dále se jedná o doplnění postupů, kterými se zastavuje řízení o udělení dotace v souladu s novelou Zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech nebo požadavek na Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře.

Došlo také k dílčí úpravě v oblasti veřejné podpory, která byla vyvolaná změnou legislativy na evropské úrovni. Změna se týká zejména regionální investiční podpory, poskytované dle článku 14 GBER (Nařízení Komise 651/2014) a je promítnuta do nové podoby Čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu regionální investiční podpory, které je umístěno na www.opzp.cz v záložce Obecně závazné dokumenty.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2014–2020