Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Aktualizovali jsme harmonogramy výzev na rok 2019

30.11.2018

S platností od 28. 11. 2018 jsme provedli aktualizaci harmonogramů dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Jedná se o 2. verzi harmonogramu výzev OPŽP na rok 2019, 6. verzi harmonogramu OPŽP pro CLLD a ITI a 25. verzi střednědobého harmonogramu.

Úpravy se týkají zejména prodloužení termínů ukončení příjmu žádostí a přidání nových výzev.

Aktuální verzi dokumentů naleznete na webových stránkách www.opzp.cz.

Harmonogram dotačních výzev na rok 2019

Harmonogram výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI)

Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019