Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Terénní seminář – Představení Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (Pardubice)

12.9.2017 - 12.9.2017

Seminář je primárně určen pro zástupce obcí, měst a další oprávněné subjekty, které připravují žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 OPŽP 2014–2020 v územní působnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Seminář se uskuteční formou terénního výjezdu autobusem se zaměřením na ukázky konkrétních realizovaných akcí z OPŽP, prioritní osy 4, specifické cíle 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, 4.2 Posílit biodiverzitu, 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Termín konání: úterý 12. 9. 2017 v 9:30 hod
Místo srazu účastníků: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Východní Čechy, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice

PROGRAM
9.30–16.00 Sraz účastníků, odjezd autobusem směrem na Přeloučsko na vybrané realizované akce, konkrétně:

  1. Revitalizace Bohdanečského rybníka
  2. Revitalizace Bukovky a její nivy v k. ú. Živanice
  3. Obnova krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji, objekt SO1: Pardubicko – vybrané ukázky výsadeb v oblasti Labských Chrčic a Strašova
  4. Strašovský rybník
  5. Obnova barokního parku zámku ve Zdechovicích
  6. Semín – optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka

Účast na semináři je zdarma, drobné občerstvení je zajištěno. V poledních hodinách se předpokládá zastávka na oběd v restauraci Cikánka v Břehách u Přelouče (ve vlastní režii účastníků).

Přihlásit se lze na e-mailové adrese zuzana.ruzickova.par@nature.cz nebo na tel. č. 466 797 582, mobil 606 619 719. nejpozději do 31. srpna 2017.

Doprava: společná autobusem, parkování je možné na parkovištích v nejbližším okolí sídla AOPK ČR v Pardubicích
Počet účastníků je s ohledem na kapacitu autobusu omezen na 50 osob.

Poznámka: Prosíme, přizpůsobte své oblečení a obuv aktuálnímu počasí.

Mapa s vyznačeným místem srazu účastníků semináře (budova AOPK ČR, RP Východní Čechy, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice)
GPS: 50.0318039N, 15.7811483E

Místo srazu


Pozvánka (pdf)