Volejte ZDARMA
800 260 500
 

O programu

Semináře PAYT TOUR 2017: Zaplatíš, kolik vyhodíš!

17.5.2017 - 25.5.2017

Přijďte na seminář zaměřený na chytré systémy pro odpadové hospodářství v obcích a na zavádění systémů PAYT.

Ministerstvo životního prostředí se v první polovině letošního roku zaměřuje na osvětu v oblasti snižování množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí. Chystá proto v průběhu letošního dubna a května tzv. PAYT TOUR 2017, která čítá 13 seminářů k chytrým systémům pro odpadové hospodářství v obcích, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 „Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“.

Semináře jsou určeny zejména pro zástupce obcí, kteří mohou získat informace k financování projektů z odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v návaznosti na aktuální výhled odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na projednávané strategie EU (oběhové hospodářství).

Chybět nebudou ani praktické příklady zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se zaměřením na systémy „Door to door“ a „PAYT“, jejichž cílem je snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí. Obce jsou v aktivitách chytrých řešení odpadového hospodářství společně se svými organizacemi hlavními potenciálními žadateli o podporu z OPŽP.

PAYT TOUR 2017

Co se dozvíte:

· jak zavést systém „PAYT“ a „Door to door“ ve vaší obci

· jak snížit náklady na odpadové hospodářství ve vaší obci

· jak a kde získat finanční prostředky na odpadové hospodářství

· jak motivovat občany ke třídění odpadu a k předcházení odpadu

· praktické příklady efektivního odpadového hospodářství z obcí různých velikostí

· informace o nové evropské i národní odpadové legislativě


Semináře PAYT TOUR 2017 budou bezplatné a uskuteční se v následujících termínech a městech:

18. 4. 2017, Praha, Hotel Barcelo, Na Strži 32, Praha 4

25. 4. 2017, Liberec, Hotel centrum Babylon, Nitranská 1

27. 4. 2017, Ústí nad Labem, HOTEL VLADIMÍR, Masarykova 36

28. 4. 2017, Karlovy Vary, HOTEL THERMAL, I. P. Pavlova 2001/11

2. 5. 2017, Plzeň

3. 5. 2017, České Budějovice

4. 5. 2017, Pardubice

15. 5. 2017, Olomouc

16. 5. 2017, Hradec Králové

22. 5. 2017, Brno

23. 5. 2017, Zlín

24. 5. 2017, Ostrava

25. 5. 2017, Jihlava

Ke zbývajícím termínům seminářů budeme podrobnosti postupně zveřejňovat. Sledujte průběžně stránky MŽP.