Volejte ZDARMA
800 260 500
 

Kalkulačka pro výpočet ekonomického kritéria

Zjistěte si ještě před podáním žádosti o dotaci, zda splňujete ekonomická kritéria. Můžete si tak ušetřit spoustu práce.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 byli žadatelé povinni předložit k žádosti o podporu vyplněný formulář Propočet vylučovacího ekonomického kritéria u projektů podléhajících hodnocení bonity (viz rozřazovací tabulka níže). Tato povinnost pro žádosti podané po 6. lednu 2017 již neplatí. Přesto doporučujeme, abyste si vylučovací ekonomické kritérium pomocí naší kalkulačky vypočítali. Ještě před podáním žádosti tak zjistíte, zda vylučovací ekonomické kritérium nenaplňujete. Upozorňujeme, že se jedná pouze o ilustrativní výpočet a závazné vyhodnocení probíhá v rámci kontroly přijatelnosti.

Formulář je nutné vyplnit dle konkrétního typu žadatele a údaje zadávat v tisících korunách.

Projekty podléhající hodnocení bonity žadatele – rozřazovací tabulka

Žadatela) Finanční ukazatelb) Požadavek na půjčku SFŽP
c) Zástava na předmětu podpory dle kapitoly B. 5
Obce
Celkové vlastní zdroje (celkové výdaje projektu mínus dotace) 5 mil. Kč a vícevždyvždy
Svazky měst a obcíCelkové vlastní zdroje (celkové výdaje projektu mínus dotace) 5 mil. Kč a vícevždyvždy
MěstaCelkové vlastní zdroje (celkové výdaje projektu mínus dotace) 10 mil. Kč a vícevždyvždy
PO zřízené územně samosprávnými celkyCelkové vlastní zdroje (celkové výdaje projektu mínus dotace) 10 mil. Kč a vícevždyvždy
Kraje
EU dotace nad 100 mil. Kčvždyvždy
Státní podnikyEU dotace nad 100 mil. Kčvždyvždy
Podnikatelské subjekty včetně fyzických osob podnikajícíchvždyvždyvždy
Ostatní subjekty (např. nadace, spolky, o.p.s., církve, občanská sdružení, apod.)vždyvždyvždy
OSS, SPO, státní fondyirelevantníirelevantníirelevantní

Rozcestník