Volejte ZDARMA
800 260 500
 

Kalkulačka pro propočet vylučovacího ekonomického kritéria

Dle verze 9 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 platných od začátku roku 2017 nebude již třeba dokládat k žádosti o podporu Kalkulačku pro propočet vylučovacího ekonomického kritéria. Toto platí pro všechny výzvy vyhlášené po 6. 1. 2017.

Dle kapitoly C.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 je žadatel povinen předložit k žádosti o podporu vyplněný formulář Propočet vylučovacího ekonomického kritéria.

Formulář je nutné vyplnit dle konkrétního typu žadatele a údaje zadávat v tisících korunách.
Pokud výstupem na formuláři bude skutečnost, že žadatel nenaplňuje vylučovací ekonomické kritérium a že lze podat žádost o podporu → žadatel formulář vytiskne a vyplněný, opatřený podpisem statutárního zástupce a razítkem jej přiloží k žádosti o podporu.
Pokud výstupem na formuláři bude naplnění vylučovacího ekonomického kritéria, není žadatel oprávněn podat žádost o podporu.
Data ve formuláři zůstávají uložená po dobu 7 dní.
Žadatel nese plnou zodpovědnost za správné vyplnění údajů pro propočet vylučovacího ekonomického kritéria a s tím související ne/podání žádosti o podporu.


V případě, že bude zjištěno, že žadatel podal žádost o poskytnutí podpory přesto, že naplňuje vylučovací ekonomické kritérium (dále „VEK“), bude daný projekt vyřazen z další administrace (viz Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020). Kontrola bude Fondem prováděna:
a) U projektů s dotací nad 100 mil. Kč nebo u projektů s půjčkou ze SFŽP ČR v rámci kontroly přijatelnosti žádosti o podporu. V případě zjištění, že žadatel naplňoval VEK, nebude jeho projekt doporučen ke schválení Výběrovou komisí.
b) U ostatních projektů nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vzorku operací. V případě zjištění, že žadatel v době podání žádosti o podporu naplňoval VEK, nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozcestník