Volejte ZDARMA
800 260 500
 

​Finanční nástroje v kostce

Inovativní finanční nástroje (IFN) představují účinnější a do budoucích let udržitelnější způsob využívání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů návratným způsobem. V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 se jedná o podporu poskytovanou ve formě půjčky z evropských fondů, která může být kombinována s dotací z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR).

Výhody finančních nástrojů

• umožňují pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu,
• výši dotace a půjčky je možné kombinovat tak, abyste dosáhli požadovaného poměru dotace a půjčky a zároveň dodrželi pravidla pro veřejnou podporu,
• po celou dobu realizace projektu jsou půjčky bezúročné,
• zvýhodněná fixní úroková sazba oproti komerčním úvěrům,
• neplatíte žádné poplatky za uzavření smlouvy, odklad splatnosti jistiny ani za její předčasné splacení.

Jak o podporu požádat

O podporu formou inovativních finančních nástrojů můžete žádat pouze v rámci vyhlášených výzev k podávání žádostí. Jednotlivé IFN výzvy budou číslované a zaměřené vždy na některou z oblastí Operačního programu Životní prostředí. V každé výzvě budou stanoveny konkrétní podmínky poskytnutí podpory (na jaké projekty je možné získat podporu, kdo o ni může požádat atd.).

Žádat o půjčku z evropských fondů i o dotaci SFŽP ČR můžete elektronicky v IS IFN BENE-FILL prostřednictvím elektronického formuláře a zároveň písemně. Prokázání vaší úvěrové způsobilosti je základní podmínkou pro poskytnutí půjčky. Doplňková dotace SFŽP ČR se samostatně neposkytuje, vždy jen v kombinaci s půjčkou.

Poskytování podpory v rámci inovativních finančních nástrojů probíhá v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2017, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 a dalšími metodickými dokumenty.

Více informací o inovativních finančních nástrojích naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.