Volejte ZDARMA
800 260 500
 

Dočasný billboard - údaje potřebné pro přípravu tiskového podkladu

V případě nejasností při vyplňování kontaktujte Samostatné oddělení komunikace SFŽP ČR na e-mailové adrese: publicita@sfzp.cz nebo tel.: 267 994 551.

číslo, které bylo projektu přiděleno po podání žádosti o podporu v IS KP14+
toto číslo najdete na žádosti a také v IS KP14+ v záložce „Žadatel“ u vašeho projektu

zvolte specifický cíl

vypište hodnotu uvedenou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud jste tento dokument ještě neobdrželi, vyplňte částky schválené výběrovou komisí Řídicího orgánu OPŽP (viz http://www.opzp.cz/prehledy-schvalenych-projektu).

%

vypište hodnotu uvedenou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud jste tento dokument ještě neobdrželi, vyplňte částky schválené výběrovou komisí Řídicího orgánu OPŽP (viz http://www.opzp.cz/prehledy-schvalenych-projektu)

%

nápověda

formát: den.měsic.rok (například: 18.11.2018 )

nápověda

formát: den.měsic.rok (například: 18.11.2018 )

- - -

Parametry billboardu

Standardní rozměr 5100 mm x 2400 mm

Poznámky

Kontaktní údaje