english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Vyjádřete se ke koncepci MŽP

20.06.2011 - Ministerstvo životního prostředí připravilo koncepci „Operační program Životní prostředí na období do roku 2013 - změny za období prosinec 2009 až prosinec 2010". Veřejnost má právo do oznámení koncepce nahlížet a rovněž se k ní může písemně vyjádřit.

MŽP zahájilo zjišťovací řízení ke koncepci „Operační program Životní prostředí na období do roku 2013 - změny za období prosinec 2009 až prosinec 2010". Tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení.

Veřejnost má právo do oznámení koncepce nahlížet na odboru fondů EU Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 od 17. 6. 2011 do 7. 7. 2011 v době od 8:00 hod. - 16:00 hod., nebo po telefonické dohodě (tel. 267 122 170 nebo 267 122 618). Do oznámení koncepce je možné rovněž nahlížet v Informačním systému SEA, kód koncepce MZP117K.

Své písemné vyjádření k oznámení koncepce může každý zaslat na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, popř. na emailovou adresu petr.polacek@mzp.cz nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce, tj. do 7. 7. 2011.

Oznámení o probíhajícím zjišťovacím řízení v rámci procesu SEA


Vyhledávání

Zelená linka

Časopis Priorita

bedekr Půjdem tudy

Akce a pozvánky

3. 2. 2015
Semináře MŽP Biotour 2015 - Hradec Králové

Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

5. 2. 2015
Semináře MŽP Biotour 2015 - Praha

Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

10. 2. 2015
Semináře MŽP Biotour 2015 - České Budějovice

Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

17. 2. 2015
Semináře MŽP Biotour 2015 - Zlín

Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

18. 2. 2015
Semináře MŽP Biotour 2015 - Ostrava

Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

24. 2. 2015
Semináře MŽP Biotour 2015 - Brno

Semináře ke zvýšení informovanosti obcí v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy.

Archiv akcí a pozvánekPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.